Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Pyetje dhe përgjigje

Të dhëna kryesore

 • Çfare është BONGO?

  • Cfare është BONGO
  •  
  • BONGO është një markë e re në tregun maqedonas që ofron kredi të shpejta afatshkurtra për individët.
  • Kredia e parë me pagesë të njëhershme deri në 30 ditë është falas! Sa do të merrni, aq do të kthenii! 
  •  
  • Lëvrim në të gatshme në degë
  • Lëvrim nëpërmjet llogarisë transakcione
 • Pse Bongo?

   • Pse Bongo?

    

   • Në Bongo, kredia juaj e parë me një periudhë shlyerjeje deri në 30 ditë është falas!
   • Pagesa me kesh ofrohet në degët tona!
   • Përgjigje e shpejtë ndaj aplikimit tuaj, në vetëm 30 sekonda
   • Qendër e dedikuar për kujdesin ndaj klientit!
   • Mundësia e miratimit të një shume më të lartë për çdo kredi të radhës! 
 • Ku gjendeni?

  Ku do që klientet tanë kanë nevojë për shërbimet tona:

   

Llojet e kredive dhe shpenzimet

Aplikim për kredi

 • Si të aplikoj në ueb faqën?

  Hapi i parë

   

  Zgjidhni shumën e kredisë në faqën e internetit

  Emri dhe Mbiemri

  Shënoni numrin tuaj të telefonit;

  Shënoni NVAQ ( numrin e vetëm të amzës);

  Pastaj markoni fushën e zbrazët për konfirmim që pajtoheni që ti përpunojmë të dhënat tuaja personale.

   

  Hapi i dytë

   

  Shkruani të dhënat e mëposhtme:

  E-mail Adresën

  Adresën e vendbanimit

  Zgjidhni metodën e pagimit të kredisë

  •  

  Hapi i tretë

   

  • Konfirmoni shumën e dëshiruar të kredisë tuaj
  • Nënshkruani marrëveshjen e kredisë duke futur kodin e marrë me SMS në telefonin tuaj celular!
 • Për sa kohë do të më përgjigjeni?

  • Sistemi i jonë për vlerësimin e aftësisë kreditore është i automatizuar. Kjo mundëson që tju përgjigjemi për vëtem 30 sekonda prej momentit të pranimit të kërkesës për kredi.
 • Si mund ta di se kredia është e miratuar?

  Për 30 sekonda pasi që të aplikoni për kredi në internet, ju do pranoni një SMS porosi nëpërmjet të cilës do tju informojm  a ështe miratuar kredia juaj. Nësë aplikoni në degën tonë do merrni përgjigje aty mënjëherë.

 • Për sa kohë paratë do të më transferohen në llogarin timë?

  Në përpunim të menjëhershëm të aplikimit, transferimin e parave e bëjmë çdo ore, më së voni deri në ora 19:00 prej të hënës deri të premtën nësë këni llogari në njërën prej bankave më poshtë:

  - Banka Komercijale AD Shkup

  - Halk Banka AD Shkup

  - UNI Banka AD Shkup

  - Sparkasse Banka AD Shkup

   

  *Nëse llogaria juaj nuk është në njërën nga bankat e lartpërmendura, pagesa bëhet një herë në ditë (më së voni deri në ora 17:00).

  ** Në rast të përpunimit të vonuar të aplikacionit, pagesa bëhet pas skadimit të 14 ditëve, dmth pas përpunimit të saj.

 • Për sa kohë kredia do të më paguhet nësë zgjedhi para në dorë?

  • Bëjmë pagesën menjëherë në degë, sapo të trajtohet aplikimi.
 • A mund të aplikoj për kredi te ju nëse tashmë kam një kredi në një kompani tjetër?

  Po. Nëse regullisht e shlyeni kredinë tuaj në kompanitë tjera nuk do të paraqet problem miratimi dhe pagesa e kredisë për të cilin aplikoni. Për të kontrolluar aftësinë tuaj kreditore, ju lutemi të parashtroni një kërkesë në ketë link.

 • Kur mundem të aplikoj për një kredi tjetër?

  Sa më shpejt që të shlyeni kredinë aktuale!

 • Nësë një herë më është refuzuar aplikimi për kredi kur mund përseri të aplikoj?

  Pas refuzimin të aplikimit mund të aplikoni përseri pas 30 ditëve.

 • A mund të përdor më shumë kredi njëkohësisht?

  Duke pasur parasysh se ne i nxisim Kredimarrësit tanë të jenë të përgjegjshëm, ne ofrojmë përdorimin e vetëm një kredie brenda një periudhe të caktuar. Sigurisht, pas shlyerjës së plotë të kredisë mund të aplikoni për një kredi të re.

 • Pse më është refuzuar aplikimi për kredi?

  Aplikimi juaj mund të refuzohet nëse :

  Keni një borxh të vazhdueshëm në një tjetër institucion financiar

  Ju jeni vonuar në të kaluarën në Bongo ose në një institucion tjetër financiar nga detyrimet financiare (kredi, kartel, llogari transaksioni ose shërbime komunale)

  Nuk e plotësoni parakushtin dhe keni më pak se 18 vjet.

  Vërejtje: Refuzimi i aplikimit është në përputhje me kriteret aktuale të BONGO. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ne nuk mund t'ju japim kredi në të ardhmen. Ju mund të aplikoni për 30 ditë duke paraqitur një aplikim të ri.

 • A nevojitet peng apo një garancion për marrjen e një kredie?

  • Jo,Bongo nuk kërkon asnjë peng, garancion apo garantues.
 • Si ta dij që është e sigurt?

  Funksionimi i Kompanisë Financiare FINMAK Sh.PK Shkup është i rregulluar sipas “Ligjit për shoqëritë financiare” dhe është miratuar nga Ministria e Financave me Vendimin nr.13-6093/4

 • A janë të dhënat të mija personale të mbrojtura dhe të sigurtë?

  Plotësisht!

  Shoqata Financiare FINMAK SHPK është e regjistruar si kontrollues i të dhënave personale nga ana e Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë e Veriut nën numrin 2177. Të gjitha të dhënat janë të mbrojtura dhe përpunohen në pajtim me nenët e rrepta të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, duke përdorur teknologjin ma të re për rruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.

Marrëveshja për limit kreditor

 • Çka ështe marrëveshja për kredisë?

  Marrëveshja për kredisë është marrëveshje e posaçme për kredi. Me këtë marrëveshje Bongo ju miraton shumë maksimale të parave të cilat mundeni ti përdorni.

 • Si ta nënshkruj marrëveshjën për kredisë?

  Online!

  • Ne ju lejojmë të rishikoni marrëveshjen e kredisë në profilin tuaj të përdoruesit dhe ta nënshkruani atë duke futur kodin SMS që merrni në një mesazh në telefonin juaj celular. Mënyra e nënshkrimit të kontratës është në përputhje me legjislacionin ekzistues në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nëse keni ndonjë problem, na kontaktoni në numrin 13 344.
 • A duhet ta tërheq shumën maksimale të miratuar??

  Ju mund të tërhiqni aq para sa ju nevojiten në atë moment.

   

  *Prsh:

   

  Aplikoni për 10.000 denarë

  Ne ju lejojm 15.000 denarë

  Tërhiqni 10.000 denarë

Shlyerja e kredive

 • A lejohet vazhdimi i afatit së shlyerjës të kredit?

  Duke paguar një komision për vazhdimin e afatit të shlyerjes së kredisë, ju mund të shtyni shlyerjen e kredisë për 7, 14 ose 30 ditë. Për informacion shtesë në lidhje me shërbimin, telefononi në numrin 13 344. Mund ta aktivizoni zgjatjen duke paguar një tarifë për zgjatjen e periudhës së shlyerjes me para në dorë në një nga degët tona.

  Kostot për zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredisë me një shlyerje të vetme janë:

   

  • 7 ditë – 12%
  • 14 ditë – 14%
  • 30 ditë – 16%
  • **Komisioni llogaritet nga pjesa e mbetur e principalit.   
  •  

  Brenda periudhës për të cilën keni paguar për një shtyrje, nuk keni asnjë kosto shtesë për kredinë.

 • Si ta kthej kredin?

  Kthimin e kredisë mund ta beni në më shumë mënyra :

   

  Nëpërmjet pagesës në njërën nga llogarive të mëposhtme të transaksionit:

  Banka Komercijale AD Shkup: 300000004979725

   Sparkasse Banka AD Shkup: 250010102485994

  Halk Banka AD Shkup: 270072297120273

  Uni Banka AD Shkup: 240000118376598

   

  Në ndonjë nga degët tona.

 • Kur duhët ta kthej kredin?

  • Duhet ta ktheni kredinë në përputhje me planin e shlyerjes, jo më vonë se data e caktuar në Marrëveshjen e Limitit të Kreditit.
  • Opsionet që ju ofrojmë për shlyerjen e kredisë janë shlyerja në 7, 14 ose 30 ditë. 
  • Shënim: Nëse jeni tashmë përdorues i një kredie të miratuar, informacionin në lidhje me periudhën e shlyerjes mund ta gjeni në kontratën tuaj.
 • Sa do të kem borxh në datën e fundit të maturimit?

  Në ditën e kthimit të kredisë, ju jeni të detyruar të shlyeni shumën e plotë të kredisë, e cila përbëhet nga principal dhe komision..

   

  Për kërkesën tuaj specifike për shumën dhe periudha e shlyerjes, ju lutemi përdorni kalkulatorin në këtë link. 

   

 • A do të marr njoftim se kredia ime është shlyer?

  • Po, me SMS ose e-mail do t'ju njoftojmë se nuk keni më borxhe ndaj Bongo dhe mund të aplikoni për kredinë e radhës.

Pyetje teknike

 • Si mund të krijorj profil të përdoruesit?

  faqen kryesore,zgjidhni shumën e dëshiruar të kredisë, si dhe afatin e shlyerjes dhe klikoni në butonin "Apliko" Klikimi do t'ju çojë në faqen e paraqitjes së kërkesës për kredi, ku duhet të plotësoni fushat e dhëna.Me paraqitjen e aplikacionit të parë, profili juaj krijohet automatikisht.

 • Si mund të kyqem në profilin tim përdorues?

  Nëse jeni një klient ekzistues dhe keni një profil përdoruesi të regjistruar në faqen tonë të internetit, klikoni butonin "Kyqëni" në këndin e sipërm djathtas të faqes kryesore. Pasi të klikoni, ju duhet vetëm të shkruani numrin tuaj të telefonit dhe fjalëkalimin.

 • Çka nësë e haroj fjalëkalimin?

  Nëse keni harruar fjalëkalimin për të hyrë në profilin tuaj, ju lutemi klikoni në butonin "Identifikohu" në këndin e sipërm djathtas Profili im (bongo.mk) Më pas, klikoni në lidhjen "Ka harruar fjalëkalimin" në fund. Duhet të zgjidhni një numër telefoni dhe ta futni atë. Pas hyrjes, klikoni "rinovoni fjalëkalimin". Do të merrni një mesazh SMS me një kod (numër katërshifror) për të ndryshuar fjalëkalimin tuaj, të cilin duhet ta vendosni. Pas hyrjes në të shkruani kodin, një lidhje do të dërgohet automatikisht në adresën tuaj të postës elektronike. Klikoni lidhjen dhe sistemi do t'ju ofrojë menjëherë krijimin e fjalëkalimit tuaj të ri. Fjalëkalimi i ri do të duhet të përmbajë 6 ose më shumë karaktere (me të paktën një shkronjë dhe një numër). Pas krijimit të një fjalëkalimi të ri, do të transferoheni drejtpërdrejt në fushën "Identifikohu" për të hyrë në profilin tuaj ekzistues.

 • Sa janë shpenzimet për kredi?

  • Cilat janë kostot e një kredie?

   

  • Për kostot e një kredie me një shlyerje të vetme mund të mësoni në Bongo Tarifat ose të na kontaktoni në tel 13 344.
  •  
  • Mos harroni! Tek ne, kredia e parë është falas!
 • Sa do të detyrohem në fund të periudhës së shlyerjes së kredisë?

  • Në ditën e kthimit të kredisë, ju jeni të detyruar të shlyeni shumën e plotë të kredisë, e cila përbëhet nga principal dhe komision.Për kërkesën tuaj specifike për shumën dhe periudha e shlyerjes, ju lutemi përdorni kalkulatorin në këtë link.

   

 • Për sa kohë do të më përgjigjeni?

  • Sistemi i jonë për vlerësimin e aftësisë kreditore është i automatizuar. Kjo mundëson që tju përgjigjemi për vëtem 30 sekonda prej momentit të pranimit të kërkesës për kredi.
 • A mund të aplikoj për kredi te ju nëse tashmë kam një kredi në një kompani tjetër?

  Po. Nëse regullisht e shlyeni kredinë tuaj në kompanitë tjera nuk do të paraqet problem miratimi dhe pagesa e kredisë për të cilin aplikoni. Për të kontrolluar aftësinë tuaj kreditore, ju lutemi të parashtroni një kërkesë në ketë link .

 • Kur mundem të aplikoj për një kredi tjetër?

  • Sa më shpejt që të shlyeni kredinë aktuale! Mund të aplikoni duke kyqni në profilin tuaj të përdoruesit (Kyquni), na pyesni në 13 344 ose në një nga degët tona të Bongo.