Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Si të paguaj?

 • Nëse dëshironi të shlyeni kredinë tuaj me para në dorë, mund ta bëni në një nga degët tona.

   

  Ose mund të bëni një pagesë në çdo bankë në një nga llogaritë:

   

  Pranuesi : Shoqëria financiare FINMAK DOO Shkup

  Komercijalna banka SHA Shkup

  300000004979725

  NLB Bank AD Shkup

  210072297120169

  Stopanska Banka SHA Shkup

  200003324420755

  UNI Bank SHA Shkup

  240000118376598

  Banka Sparkase SHA Shkup

  250010102485994

  Halk Bank SHA Shkup

  270072297120273

   

  Qëllimi i dërgesës: Shkruani numrin tuaj të kontratës

  BankStatement

*Sipas nenit 204 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit, kufiri për pagesat me para të gatshme në vlerë prej 3000 euro ose më shumë në ekuivalent në denarë në formë të një ose më shumë transaksioneve të lidhura dukshëm, të cilat nuk janë kryer. përmes një banke, banke kursimi ose përmes një llogarie në një institucion tjetër që ofron shërbime pagesash  reduktohet në shumën 2000 euro duke filluar nga data 01.01.2024.

 

 • Për informacion shtesë në lidhje me shlyerjen e kredisë suaj, ne do t'ju njoftojmë disa ditë para afatit.

 •  
 •  

  Nëse dëshironi informacion shtesë rreth mënyrës së shlyerjes së kredisë suaj, ju lutemi na kontaktoni në numrin 13 344

Kthehu