Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Si të mar kredi?

Aplikoni tani

Kushtet

diw age 18
Mbi 18 vjet
 E-mail adresë
E-mail adresë
Numër të celularit
Numër të celularit
Llogari transakcione
Lletërnjoftim ose pasaportë e vlefshme 

Pse Bongo?

Kredia e parë me shlyerje të njëhershme deri 30 ditë - Bongo është falas!
Merrni KESH në dorë!
Shlyerja e vonuar e kredisë!
Pagesë dhe marrje e kredive të shpejta në degët tona

Nuk mund të aplikoni online? Ka mundësi të tjera!

 

Ejani në degët tona,

ne do t'ju ndihmojmë

 

Ku mund ta shlyej kredinë?

Nëpërmjet pagesës në njërën nga llogarive të mëposhtme të transaksionit:

  •  

Banka Komercijale AD Shkup: 300000004979725

Sparkasse Banka AD Shkup: 250010102485994

Halk Banka AD Shkup: 270072297120273

Uni Banka AD Shkup:240000118376598

 

 

Në ndonjë nga degët tona.

A e dini se mund të shtyni afatin e shlyerjes për 30 ditë?

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Afati i shlyerjes për një kredi-kesh Bongo me një shlyerje të vetme mund të shtyhet për 7, 14 ose 30 ditë (me një tarifë komisioni prej 12%, 14% ose 16% përkatësisht, të principalit të mbetur)

 

Brenda periudhës për të cilën keni paguar për një shtyrje, nuk keni asnjë kosto shtesë kredie.

Për të zgjatur periudhën e shlyerjes së kredisë, telefononi në numrin 13 344 ose paguani me para në dorë në një nga degët tona.