Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Kredia për pensionistë

 • Kur keni nevojë për fonde për veten dhe të dashurit tuaj, përdorni kredinë Bongo për pensionistët me kushte të favorshme dhe pa kufizime moshe! 

 

Kur pensioni nuk lejon, Bongo lejon

Kredi pa kufij moshe

Lehtë dhe thjeshtë - pa pritje, pa garantues, paratë menjëherë!

Kushte transparente pa shpenzime të fshehura, pa sigurim, pa dokumentacion shtesë

Në dispozicion aty ku ju përshtatet Juve!

Pranë lagjes suaj në Bongo Degat ose në 13 344

 

Përdoruesit

E vetmja hua e destinuar për të gjithë pensionistët, pa kufizim të kufirit të sipërm të moshës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se si dhe kur kryhet pagimi i pensionit

 

!E vetmja hua e destinuar për të gjithë pensionistët, pa kufizim të kufirit të sipërm të moshës, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se si dhe kur kryhet pagimi i pensionit

Shuma e kredisë 

Nga 2,000 deri në 100,000 denarë

 

Nga 2,000 deri në 100,000 denarë

Afati i shlyerjes së kredisë

7,14, 30 ditë

 

7, 14, 30 ditë

Kushtet

 

 • Pa kufizim të sipërm të moshës

 • Letërnjoftim apo pasaportë të vlefshme

 • Telefon celular

 • Adresa e emailit

 •  
 •  
 • Pa kufizim të sipërm të moshës

 • Letërnjoftim apo pasaportë të vlefshme

 • Telefon celular

 • Adresa e emailit

Sigurimi 


Pa sigurim dhe pa garantues

 

Pa sigurim dhe pa garantues

Interesi dhe shpenzimet

-Kredia e parë Bongo me shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes, 0% shpenzime dhe 0% SHSHP

 

Kredia e parë Bongo me shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes, 0% shpenzime dhe 0% SHSHP

Të tjera

Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë

 

(Për më shumë informacion mbi zgjatjen e afatit, telefononi në 13 344 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e afatit të shlyerjes)

 

Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë

(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e afatit, thirrni në 13 344 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e periudhës së shlyerjes Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor)
Apliko
 

 

Përfitimet e një kredie për pensionistë

 

 

 • Ndërsa jeni në pension dhe jetoni pa streset e punës, mund ta gjeni veten nën presion financiar, pasi nevoja për financa mund të na godasë në çdo kohë, pavarësisht nëse jemi gati apo jo. Ju keni punuar shumë gjatë gjithë jetës tuaj dhe keni fituar të ardhura nga pensioni, por kjo nuk do të thotë se nuk jeni më të interesuar të merrni një kredi. Ne e kuptojmë se ndonjëherë ju duhet vetëm një mbështetje e vogël, prandaj kemi krijuar një kredi në dispozicion për pensionistët. Nëse keni nevojë për fonde për riparime të papritura të shtëpisë, shpenzime mjekësore ose shpenzime për nipërit tuaj, Bongo është këtu. Ndryshe nga institucionet e tjera financiare në Maqedoni, ne e dimë se pensionistët meritojnë një shans!


Apliko

Kthehu