Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Kredia deri në rrogë

Ju mungojnë mjetet financiare deri në pagën tjetër? Mos u brengosni! Bongo miraton kredi të shpejtë në para të gatshme nga 2,000 deri në 100,000 me kushtet më të favorshme për vetëm disa minuta

 

Zgjidhje për të gjitha shpenzimet e paparashikuara

Dhe ka edhe 15 ditë deri në pagën tjetër

Kredi nga 2.000 deri në 100.000 denarë

Për të gjitha nevojat tuaja të mëdha dhe të vogla

Përgjigja ndaj aplikacionit për 30 sekonda

I merrni paratë në afatin më të shkurtër të mundshëm!

 

A keni vështirësi të përkohshme financiare? Mendoni nëse është më mirë për të pritur derisa të kurseni mjaftueshëm, të ndani vazhdimisht nga paga juaj apo të merrni një kredi? Situatat në të cilat mund të gjendeni ju mund të jenë të ndryshme. Ndonjëherë rastet financiare emergjente apo të paparashikuara nuk mund të presin derisa të merrni pagën tuaj të ardhshme dhe duhet menjëherë të mbulohen.

Të gjithë ne jemi gjetur në një situatë kur paga jonë nuk ka qenë e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet e papritura, të cilat na ndodhin jo rrallëherë. Në Tigo Fajnans mund të aplikoni për një shumë në kuadrin e shumës minimale dhe maksimale. Ne ofrojmë qasje në një kredi të shpejtë pa garantues (zhirantë) nga 2,000 deri në 100,000 denarë. A do t’ju miratohet kjo kredi apo jo, varet nga përmbushja e kritereve për shumën që ju dëshironi për të marrë hua dhe historisë suaj kreditore.

 

Shërbime të tjera

 

Kthehu