Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Kredi afatshkurtra

Për mbështetje në financimin e nevojave afatshkurtra, kredia e Bongos është zgjidhja e duhur! Deri në 100.000 denarë me një periudhë të shkurtër të shlyerjes dhe kushte më të favorshme!

 

Afati i shkurtër i shlyerjes

30 ditë për shlyerjen e njëhershme

Pagesa në kesh - menjëherë

Në degën më të afërt të Bongos

Kushte të favorshme

Të cilat korrespondojnë me çdo buxhet

 
Përdoruesit Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart, banorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shuma e kredisë Nga 2,000 deri në 100,000 denarë
Afati i shlyerjes së borxhit Kredi afatshkurtër me shlyerje të njëhershme prej 30 ditësh
Услови
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
Siguria Pa siguri dhe pa garantues
Interesi dhe shpenzimet Kredia e parë Bongo me shlyerje të njëhershme deri 30 ditë është me 0% interes, 0% shpenzime dhe 0% SHPSH
Të tjera Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e periudhës së shlyerjes lajmërohuni në 13 344 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e afatit të shlyerjes)
 
Kthehu