Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës së Qendrës së Kontaktit të Kujdesit ndaj Klientit:
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

KontaktiKujdesi për klientët

Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Informacione për pagesë

Kompania ФД ФИНМАК ДОО
NVAS 7229712
Banka Komerciale 300000004979725
Sparkasse Banka 250010102485994
Halk Banka 270072297120273
Uni Banka AD Shkup 240000118376598
 
NLB Banka Ad Shkup
Gjatë shlyerjës së kredisë ju lutemi ta shënoni numrim e marrëveshjës suaj
Бонго Скопје 1

Бул.Партизански Одреди Бр.14 влез 1, 1000, Скопје - Центар
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 8:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Аеродром

Ул.Бул.Јане Сандански Бр.109а - Локал 4-Приземје, 1128, Скопје - Аеродром
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 8:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Чаир

Ул. Цветан Димов Бр. 74, 1010, Скопје - Чаир
Orari i punës
E hënë - E premte:
9:00 AM - 7:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Тетово

Ул.Илинденска Бр.83, 1200, Тетово
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 7:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Битола

Ул.Димитар Илиевски-Мурато бр.3, 7000, Битола
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 7:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Струмица

ул. Ленинова Бр.31 - ., 2400, Струмица
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 7:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Гостивар

ул. Гоце Делчев Бр.39, 1230, Гостивар
Orari i punës
E hënë - E premte:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Куманово

Ул. 11-ти Октомври Бр.Бб, 1300, Куманово
Orari i punës
E hënë - E premte:
8:00 AM - 7:00 PM
E shtunë:
9:00 AM - 5:00 PM