Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Çmimore

  • Tarifa e shoqërisë financiare FD FINMAK SH.P.K Shkup
  •  

Shkarko 

  • Këto tarifa janë miratuar me vendim të FD FINMAK SH.P.K Shkup nr. 03-1344/2 nga 01.09.2023 dhe ato hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga data 01.09.2023 Bongo.mk ka të drejtë të bëjë ndryshime/shtesa në Tarifa dhe Tarifat e ndryshuara/shtesë hyjnë në fuqi dhe zbatohen nga dita e publikimit të tyre në ueb faqen www.bongo.mk. Përdoruesit e shërbimeve të Bongo.mk dhe të gjithë të interesuarit mund të informohen në mënyrë të pavarur për Tarifat dhe të gjitha ndryshimet/shtesat e tyre duke vizituar ueb faqen: www.bongo.mk.
Kthehu