Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Kontakt korporativ

    • Bongo.mk është shoqatë financiare me standarde të larta etike dhe profesionale, i hapur për bashkëpunim me përdorues të ndryshëm dhe persona juridikë.

     

    Të gjitha propozimet tuaja për bashkëpunim afarist mund t'i dërgoni në email: [email protected]

 

 

Kthehu