Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Kredi për personat e punësuar

Për të gjitha situatat kur paga vonohet, ose paga thjesht nuk mbulon shpenzimet mujore, zgjidhja perfekte është kredia Bongo deri në 100.000 den. për punonjësit

 
 
Paratë menjëherë!

Aplikoni në një degë ose në internet

 

Pa garantues dhe garanci, pa dokumentacion shtesë 

Vetëm me letërnjoftim

Kredia e parë e Bongos është falas

Sa merrni - aq do të ktheni

 

Përdoruesit: -Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart ,banorë të Republikës së  Maqedonisë së Veriut

Të gjithë personat fizikë, të punësuar në sektorin publik ose privat, të moshës 18 vjeç e lart , banorë të Republikës së  Maqedonisë së Veriut

Shuma e kredisë: Nga 2,000 deri në 100,000 denarë

 

Nga 2,000 deri në 100,000 denarë

Afati i shlyerjes: 30 ditë

30 ditë

Kushtet:         

  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme e kërkuesit të kredisë
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit
  •  
  • 18 vjeç, pa kufij të sipërm të moshës
  • Letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme e kërkuesit të kredisë
  • Telefon celular
  • Adresa e emailit

Sigurimi: Pa sigurim dhe pa garantues

Pa sigurim dhe pa garantues

Interesi dhe shpenzimet: Kredia e parë në Bongo me shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes , 0% shpenzime dhe 0% SHSHP

 

Kredia e parë e Bongos me shlyerje të njëhershme deri në 30 ditë është me 0% interes , 0% shpenzime dhe 0% SHSHP

Të tjera: Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë

(Për më shumë informacion mbi zgjatjen e afatit, telefononi në 13 344 ose mësoni më shumë këtu Zgjatja e afatit të shlyerjes)

Mundësia e zgjatjes së periudhës së shlyerjes për 30 ditë
(Për më shumë informata në lidhje me zgjatjen e afatit, thirrni në 13 344 ose mësoni më shumë këtu) Zgjatja e periudhës së shlyerjes Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor)

 

Kredia Bongo për punonjësit që fitojnë të ardhura nga punësimi i rregullt është një zgjidhje e shkëlqyer për të gjithë qytetarët të cilët për arsye të ndryshme në një periudhë të caktuar përballen me vështirësi të caktuara financiare apo raste të paparashikuara që nuk mund të presin deri në pagën e radhës dhe duhet të mbulohen menjëherë.

 
 
Kthehu