Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Тарифи

Тарифа на ФД ФИНМАК ДОО:

⮮ Преземи

 

Овие тарифи се усвоени со Одлука на ФД ФИНМАК ДОО Скопје бр. 03-3703/2 од 01.09.2023 г. и истите стапуваат на сила и се применуваат сметано од ден 01.09.2023 г. Bongo.mk има право да врши измени/дополнувања на Тарифите и изменетите/дополнителните Тарифи стапуваат во сила и се применуваат од денот на нивната објава на веб страната www.bongo.mk. Корисниците на услугите на Bongo.mk и сите заинтересирани лица самостојно се информираат за Тарифите и сите нивни измени/дополнувањасо посета на веб страната: www.bongo.mk.

Назад