Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Краткорочни кредити

За поддршка при финансирање на краткорочните потреби, Бонго кредитот е вистинското решение! До 100.000 денари со краток рок на отплата и најповолни услови!

 

Краток рок на отплата

30 дена за еднократна отплата

Исплата во кеш – веднаш

Во најблиската Бонго филијала

Поволни услови

Кои одговараат на сечиј буџет

 
Корисници Граѓани на возраст над 18 години, без горна возрасна граница, жители на Република Северна Македонија
Износ на кредитот Од 2.000 до 100.000 денари
Рок на отплата Краткорочен кредит со еднократна отплата на 30 дена
Услови
  • 18 години, без горна возрасна граница 
  • Важечка лична карта или пасош
  • Мобилен телефон
  • Емаил адреса
Обезбедување Без обезбедување и без жиранти
Камата и трошоци Првиот Бонго кредит со еднократна отплата до 30 дена е со 0% камата, 0% трошоци и 0% СВТ
Останато Можност за продолжување на рокот на отплата за 30 дена
(За повеќе информации за продолжување на рокот, јавете се на 13 344 или дознајте повеќе тука Продолжување на рок на отплата)
 
Назад