Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Како да земам кредит?

Аплицирајте веднаш!

Услови

 
Над 18 години
 
E-mail адреса
 
Мобилен телефон
Важечка лична карта или пасош

Зошто да го одберам БОНГО?

  • Првиот кредит со еднократна отплата до 30 дена - е со 0% трошоци ! 
  • Добивате КЕШ на рака!
  • Одложено враќање на кредитот!
  • Плаќање и подигање на брзи кредити во наши филијали!

Како да аплицирам? Онлајн!

 

Дојдете во нашите филијали, ние ќе Ви помогнеме

 

Каде можам да го вратам кредитот?

Во било која банка на една од сметките:

 

Комерцијална банка: 300000004979725

Шпаркасе банка Скопје: 250010102485994

Халк банка АД Скопје: 270072297120273

Уни Банка Ад Скопје: 240000118376598
Стопанска Банка Ад Скопје: 200003324420755
НЛБ Банка Ад Скопје: 210072297120169

 

Во некоја од нашите филијали.

Дали може да го одложам плаќањето на кредитот?

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Рокот на отплата на Бонго кредитот може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Рокот на отплата за Бонго кредит-кеш кредит со еднократна отплата може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

 

Во рамките на периодот во за кои сте уплатиле продолжување, немате никакви дополнителни кредитни трошоци.

 

За продолжување на рокот за отплата на кредитот јавете се на 13 344  или платете во кеш во некоја од нашите филјали.