Клиентска поддршка
Работно време на Контакт Центарот за грижа на корисници е:
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

КонтактКорисничка поддршка

Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Информации за плаќање

Компанија ФД ФИНМАК ДОО
ЕМБС 7229712
Комерцијална банка АД 300000004979725
Шпаркасе банка Скопје 250010102485994
Халк банка АД Скопје 270072297120273
Уни Банка Ад Скопје 240000118376598
Стопанска Банка АД Скопје 200003324420755
НЛБ Банка АД Скопје 210072297120169
При отплата на кредит, Ве молиме наведете го бројот на Вашиот договор.
Бонго Скопје 1

Бул.Партизански Одреди Бр.14 влез 1, 1000, Скопје - Центар
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 8:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Аеродром

Ул.Бул.Јане Сандански Бр.109а - Локал 4-Приземје, 1128, Скопје - Аеродром
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 8:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Чаир

Ул. Цветан Димов Бр. 74, 1010, Скопје - Чаир
Работно време
Понеделник-петок:
9:00 AM - 7:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Тетово

Ул.Илинденска Бр.83, 1200, Тетово
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 7:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Битола

Ул.Димитар Илиевски-Мурато бр.3, 7000, Битола
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 7:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Гостивар

ул. Гоце Делчев Бр.39, 1230, Гостивар
Работно време
Понеделник-петок:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Струмица

ул. Ленинова Бр.31 - ., 2400, Струмица
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 7:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM

Бонго Куманово

Ул. 11-ти Октомври Бр.Бб, 1300, Куманово
Работно време
Понеделник-петок:
8:00 AM - 7:00 PM
Сабота:
9:00 AM - 5:00 PM