Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Како да платам?

Доколку сакате да извршите отплата на Вашиот кредит во кеш, тоа може да го направите во некоја од нашите филијали.

 

Или може да направите уплата во било која банка на една од сметките:

 

Примач: Финансиско друштво ФИНМАК ДОО Скопје

Комерцијална банка АД Скопје

300000004979725

НЛБ Банка АД Скопје

210072297120169

Стопанска Банка АД Скопје

200003324420755

УНИ Банка АД Скопје

240000118376598

Шпаркасе Банка АД Скопје

250010102485994

Халк банка АД Скопје

270072297120273

 

Цел на дознака: Внесете го бројот на Вашиот договорBankStatement

 

*Согласно член 204 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, лимитот за готовински плаќања во износ од 3.000 евра или повеќе во денарска противвредност во форма на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, кои не се извршени преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги се намалува на износ од 2.000 евра почнувајќи од 01.01.2024 година.

 

За дополнителни информации во врска со отплата на Вашиот кредит ние ќе ве известиме неколку дена пред истекот на рокот.

 

Доколку сакате дополнително да се информирате за начинот на отплата на Вашиот кредит, можете да не контактирате на 13 344.

Назад