Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Продолжување на рок за отплата

Доколку сакате да го продолжите рокот за отплата на кредитот, потребно е да уплатите провизија за продолжување.

Рокот на отплата за  кеш кредит со еднократна отплата може да се одложи за 7, 14 или 30 дена (со трошок за провизија од 12%, 14% или 16% соодветно, од преостанатата главница)

Провизијата за продолжување се пресметува на преостанатиот дел од главницата:

Главница x (% за продолжување) = Износ што треба да се уплати за продолжување на рокот

 

За продолжување на рокот за отплата на кредитот јавете се на 13 344 или платете во кеш во некоја од нашите филијали.

Назад