Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Vazhdim te shlyerjes se kestit mujor

Afati i shlyerjes për një kredi-kesh Bongo me një shlyerje të vetme mund të shtyhet për 7, 14 ose 30 ditë (me një tarifë komisioni prej 12%, 14% ose 16% përkatësisht, të principalit të mbetur)

Komisioni llogaritet në pjesën e mbetur të principalit:

Principalit x (% për zgjatjen) = Shuma që duhet paguar për zgjatjen

 

  • Brenda periudhës për të cilën keni paguar për një shtyrje, nuk keni asnjë kosto shtesë kredie.

    Për të zgjatur periudhën e shlyerjes së kredisë, telefononi në numrin 13 344 ose paguani me para në dorë në një nga degët tona.

Kthehu